Ogarniamprad.pl na Climate-KIC + grant 2016 / 2017
Udało nam się zdobyć grant z programu (Climate-KIC), Konkurs odbył się we Wroclawiu.
2016-10-19, 15:40

 

Znaleźliśmy się w grupie nagrodzonych, efektem jest grant od Climate-KIC - dziś podpisaliśmy umowę.

Zaprezentowaliśmy pomysł, na podstawie przedstawionych materiałów. Zmierzyliśmy się z bardzo ciekawymi przedsięwzięciami, innowacyjnymi naszym zdaniem na skalę światową. Gratulujemy wszystkim którzy wzięli udział w konkursie - aby się tam znaleźć potrzeba dużo dużo wysiłku, świetnego przygotowania, ciągłej ciężkiej pracy nad swoim pomysłem i otwartości w komunikowaniu idei.

o Climate-KIC:

"Największe europejskie stowarzyszenie zaangażowane w tematykę zmian klimatycznych. Łączy sektory prywatny oraz publiczny wspierając innowacyjne badania, projekty i start-upy. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie oraz przedstawicieli władz zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych. Climate-KIC prowadzi projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości i innowacji.

   Climate-KIC jest uznanym w Polsce centrum doskonałości w dziedzinie zmian klimatycznych. Współpracując z najlepszymi instytucjami na rynku, inspirujemy i pomagamy budować zero emisyjną gospodarkę.

  Wykorzystując profesjonalną sieć partnerską realizujemy międzynarodowe projekty, które przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności Europy, tworzenia nowych miejsc pracy i jej zrównoważonego rozwoju w obszarach czterech platform tematycznych:

  • Smart Land Use,
  • Sustainable Production Systems,
  • Decision Metrics & Finance,
  • Urban Transitions

Wykorzystujemy do tego celu najnowsze techniki i wiedzę z dziedziny innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji.

Łączymy Europejskich liderów biznesu, nauki i edukacji z inwestorami poszukującymi innowacji.

Climate-KIC powstał na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Działa od 2010 roku."

cytat pochodzi z http://www.climate-kic.org.pl/o-climate-kic/

KONTAKT / AUTOR
Piotrek Bartoszko
Biuro Prasowe
Ogarniamprad.pl
+48 61 278 64 70
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy